ספרי ילדים

4th MINI GRAPHIC AND PAINTING WORLDWIDE SHOW – Pisa, Italy 2002 – diplome of honor mention